Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skauting

[Skauting, angl. scout, stopař], výchovné hnutí vzniklé na přelomu 19. a 20. století ve Velké Británii, Kanadě a USA. Jeho zakladateli byli britský generál R. S. S. Baden-Powel . Skauting využívá vztah mládeže k přírodě, její smysl pro romantiku, sport a hry; pěstuje turistiku a táboření, vychovává k praktickým dovednostem, družnosti a sebekázni. Hnutí se rozšířilo nejprve mezi chlapci, posléze i mezi dívkami. Světová skautské kautské ústředí se sídlem v Zenevě. - V českých zemích začal s. šířit před 1. světovou válkou A. B. Svojsík, který přizpůsobil anglické pojetí skautingu českým poměrům. V červnu roku 1914 založil první českou skautskou organizaci Junák - Český skaut.

 

Skautský slib


Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

 

Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný.
  2. Skaut je věrný a oddaný.
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
  5. Skaut je zdvořilý.
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
  8. Skaut je veselé mysli.
  9. Skaut je hospodárný.
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautské heslo

Buď připraven!

 

Poslání a cíle

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář